KOHLER Watertile Rain Polished Chrome 1-Spray 1.0 GPM (3.8 LPM) Rain Shower Head

Item#: 330804155MFR#: 98740-CP
SharePrint
KOHLER Watertile Rain Polished Chrome 1-Spray 1.0 GPM (3.8 LPM) Rain Shower Head

KOHLER Watertile Rain Polished Chrome 1-Spray 1.0 GPM (3.8 LPM) Rain Shower Head

Item#: 330804155MFR#: 98740-CP