Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 8' - Light Blue/Ivory

Item#: 330669184MFR#: LNH312B-28
SharePrint
Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 8' - Light Blue/Ivory

Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 8' - Light Blue/Ivory

Item#: 330669184MFR#: LNH312B-28