Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 22' - Light Blue/Ivory

Item#: 330669182MFR#: LNH312B-222
SharePrint
Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 22' - Light Blue/Ivory

Safavieh Lyndhurst Decorative Rug - 2.3' x 22' - Light Blue/Ivory

Item#: 330669182MFR#: LNH312B-222